Uncategorized

Convocare AGA 12.07.2023, ora 13.00

Asociatia Anonymo Muza cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Pajurei 20, bl. F3, sc.2, ap.31, prin presedintele Asociatiei dna. Kovalciuc AnaMaria in baza prevederilor statutului asociatiei convoaca adunarea generala a Asociatiilor pentru data de 12.07.2023 ora 13.00 la sediu cu urmatoare ordine de zi:

1.Propunerea, dezbaterea si numirea membrilor Consiliului Director al Asociatiei. Mandatul Noului Consiliu Director va incepe la data numirii acestuia de catre Adunarea Generala.

2.Excluderea membrului Nicolae Alex Andrei din cadrul Asociatiei pentru lipsa aportului in ultimele 12 luni.

3.Luarea la cunostinta si confirmarea listei actualizate a membrilor Asociatiei.

4.Imputernicirea dnei AnaMaria Kovalciuc pentru realizarea tuturor formalitatilor necesare in fata instantei de judecata competente si a oricaror alte autoritati competentepentru ducerea la indeplinire si pentru inregistrarea deciziilor ce vor fi adoptate in cadrul Adunarii Generale inlcusiv, dar fara limite la, intocmirea si semnarea de cereri si document, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv si a Statutului, dupa caz.

Conform statutului asociatiei, pentru a fi valabile hotararile AGA se iau in prezenta a mai mult de jumatate din numarul asociatilor si cu voturile a 2 din 3 din numarul asociatilor prezenti. Tinand cont de aceste prevederi va adresam rugamintea de a asigura prezenta membrilor AGA la aceasta sedinta.

Cu stima

Presedinte AnaMaria Kovalciuc

Spread the news
0

S-ar putea să-ți placă și...